Tennissen en padellen bij TCS

Tennissen/padellen bij TCS houdt in dat je het hele jaar door gebruik mag maken van de faciliteiten op het park. Wanneer je lid bent bij onze vereniging, kun je zowel tennissen als padellen: uniek in Apeldoorn! In de winterperiode kun je tegen betaling een baan huren in de hal. Slecht weer in de zomer? We hebben vier binnenbanen zodat er alsnog getennist kan worden. Dat is gratis, maar overleg wel even met het barpersoneel.

Meer weten over ons lidmaatschap? Klik hier.

Let op: het lidmaatschap wordt elk jaar per 1 januari verlengd met een jaar, tenzij het lidmaatschap vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd via ledenadministratie@tcsprenkelaar.nl

Wil je een wijziging in je gegevens doorgeven? Klik dan op onderstaande button en log in met dezelfde gegevens als voor de club-app.

Aanmeldformulier

Inmiddels heeft TC Sprenkelaar een ledenstop ingevoerd.

Potentiële leden kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst. Hiervoor is de volgende procedure opgesteld:

Aanmelden tijdens een ledenstop

 • Potentiële leden kunnen zich via onderstaand formulier inschrijven op de wachtlijst (of download dit formulier, print het uit en lever het ingevuld in). De datum van aanmelden is bepalend voor de plaats op de wachtlijst.
 • Bij inschrijving op de wachtlijst wordt een inschrijfgeld van € 25,- via automatische incasso in rekening gebracht.
 • Elk jaar wordt medio december – na het verwerken van de opzeggingen –  bepaald hoeveel nieuwe leden toegelaten kunnen worden per 1 januari van het volgende jaar.
 • Potentiële leden van de wachtlijst worden door de ledenadministratie benaderd met de vraag of zij lid willen worden. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst.
 • Bij inschrijving als lid wordt het betaalde inschrijfgeld van €25,- als bartegoed op de KNLB-pas gezet.
 • Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats als het potentiële lid afziet van lidmaatschap en zich van de wachtlijst laat verwijderen.
 • Potentiële leden die op de wachtlijst staan, kunnen zich niet inschrijven voor tennis-/en of padelles of competitie.
 • Het beheer van de wachtlijst wordt gecoördineerd door de ledenadministratie (ledenadministratie@tcsprenkelaar.nl).
 • Indien het aantal leden op 1 januari lager is dan 1250 en er geen potentiële leden op de wachtlijst staan, vervalt de ledenstop. Deze wordt weer ingevoerd zodra het aantal leden hoger is dan 1250.

 

De ledenstop is niet van toepassing voor:

 • Gezinsleden wonend op hetzelfde adres
 • Jeugdleden tot 18 jaar
 • Spelers voor de selectie en 1e teams (competitie) uitsluitend na toestemming van het bestuur.

 

Heb je vragen over de ledenstop en de wachtlijst? Neem dan contact op met het bestuur via secretaris@tcsprenkelaar.nl

Aanmelding wachtlijst TCS

Incl. eenmalige machtiging en toelichting

Naam(Vereist)
Geslacht(Vereist)
Adres(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Voor het maken van een ledenpas is een foto vereist. Zorg ervoor dat je gezicht goed zichtbaar is. Minimaal 300x400 pixels en in jpg-formaat
Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, Max. bestandsgrootte: 4 MB.
Soort lidmaatschap(Vereist)
Indien bekend
Via onze nieuwsbrief delen we informatie over activiteiten van TCS. Ik wil de nieuwsbrief digitaal ontvangen.(Vereist)
Voor aanvragers jonger dan 18 jaar dient een ouder/verzorger te tekenen. Door ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden die aan het lidmaatschap verbonden zijn, conform statuten en huishoudelijk reglement en het verwerken van uw persoonsgegevens door TC Sprenkelaar (Zie de privacy policy op www.tcsprenkelaar.nl)

Eenmalige machtiging inschrijfgeld wachtlijst

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan TC Sprenkelaar om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van € 25,00 uw rekening af te schrijven wegens de inschrijfkosten voor de wachtlijst. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens Incassant

Naam:TC Sprenkelaar
AdresNocturnestraat 1
Postcode7323 LC
WoonplaatsApeldoorn
Incassant IDNL39ZZZ401025790000
Kenmerk machtiging(in te vullen door ledenadministratie)
Persoonlijke gegevens(Vereist)
Adres(Vereist)
Betaling inschrijving wachtlijst Bij inschrijving voor de wachtlijst wordt het inschrijfgeld van € 25,00 via automatische incasso in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats als het potentiële lid afziet van lidmaatschap en zich van de wachtlijst laat verwijderen
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.