Hoe gedragen we ons op de baan?

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid 
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan 
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is 
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag 
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden 
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan 
 • Wens elkaar succes en feliciteer de winnaar 
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar 
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien 
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal 
 • Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter. 

Binnen TC Sprenkelaar hebben wij vertrouwenscontactpersonen waarmee ongewenst grensoverschrijdend gedrag besproken kan worden. Je kunt met hen contact opnemen via vcp@tcsprenkelaar.nl Ook met vragen over deze gedragsregels kun je bij hen terecht. 

Reglementen

Hieronder vind je enkele documenten met betrekking tot onze banen:

park_22_6_2022_(471)

VOG Beleid

Vrijwilligers en medewerkers verplichten een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) te tonen is één van de maatregelen die het bestuur TC Sprenkelaar neemt om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laten we wel zien dat we de veiligheid van de leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen. TC Sprenkelaar zal iedere medewerker en/of vrijwilliger vragen een VOG te overleggen (en dit iedere drie jaar herhalen) voor de volgende doelgroepen:

 • TC Sprenkelaar verklaart het VOG-beleid van toepassing voor alle vrijwilligers en medewerkers die werken met kwetsbare mensen die op een bepaalde manier van hen afhankelijk zijn. Dit geldt dus o.a. voor alle trainers en voor de leden van de jeugd- en selectiecommissie (inclusief Tenniskids- en Worldtourcommissie). 
 • Daarnaast zullen alle medewerkers van TC Sprenkelaar die een vorm van dienstbetrekking en/of de vaste vrijwilligersvergoeding ontvangen onderdeel zijn van het VOG-beleid. 
 • Tenslotte zullen alle bestuursleden en voorzitters van de vaste commissies, aangevuld met commissieleden die over alle vertrouwelijke persoonlijke informatie van leden beschikken en/of financiële middelen van de club beheren, onderdeel vormen van het VOG-beleid. 
   

De getoonde VOG’s worden door tenminste twee bestuursleden onderzocht op echtheid. In voorkomende gevallen zal een additionele screening onderdeel vormen van het aannamebeleid van vrijwilligers en medewerkers.