Oldstars/Veluwe65Plus tennisdag

Op vrijdag 31 mei organiseert VELUWE65PLUS uitzendbureau samen met de organisatoren van de OldStars van TC Sprenkelaar een tennisdag voor senioren. Die dag kan er op de banen van TC Sprenkelaar getennist worden door senioren met tenniservaring. Maar ook senioren zonder tenniservaring kunnen kennismaken met deze mooie sport. Dat kan door mee te doen met […]

BBQ en feestavond

Op zaterdag 15 juni vieren we met een elkaar een feestje. Gewoon omdat het fijn is om elkaar te ontmoeten, en ook om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet om de club draaiende te houden. Op deze avond gaan we ook onze kampioenen van de voorjaarscompetitie in het zonnetje zetten! Om 18.00 uur steken […]

Clubkampioenschappen 2024

Na het succesvolle Pre-season toernooi met de leuke Lucky-Loser-loterij is het nu tijd voor de Clubkampioenschappen tennis van 3 t/m 9 juni. Aangezien de competitie dan nog bezig is, is inschrijving alleen mogelijk in één onderdeel. Inschrijven kan via: Toernooi.nl Doe jij mee? Tot ziens bij de Clubkampioenschappen! De organisatie

Zaterdag 23 maart: lever oud ijzer in voor het goede doel!

Klaverblad Verzekeringen Dubbel-Op toernooi: we strijden niet alleen op de tennisbaan, maar ook om iets bijzonders te doen voor het goede doel. Voor Pleun zijn we bereid om een extra stap te zetten. Binnen de commissie van het Dubbel-Op toernooi waren we snel eensgezind in onze keuze om ons in te zetten voor BEAT BATTEN. […]

Algemene ledenvergadering 9 maart

Agenda ALV: Opening (17:00 uur) Mededeling Vaststellen agenda Ingekomen stukken t.b.v. de ALV Inventarisatie rondvragen Goedkeuring notulen ALV 11-3-2023 Algemeen jaarverslag 2023, inclusief jaarverslagen commissies Financieel verslag 2023 Verslag kascontrolecommissie Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie Plannen en begroting 2024 Bestuurswisseling Rondvraag Sluiting Opvragen stukken ALV Het jaarverslag 2023, het financieel verslag 2023 en de notulen van de […]