Algemene ledenvergadering 9 maart

Agenda ALV: Opening (17:00 uur) Mededeling Vaststellen agenda Ingekomen stukken t.b.v. de ALV Inventarisatie rondvragen Goedkeuring notulen ALV 11-3-2023 Algemeen jaarverslag 2023, inclusief jaarverslagen commissies Financieel verslag 2023 Verslag kascontrolecommissie Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie Plannen en begroting 2024 Bestuurswisseling Rondvraag Sluiting Opvragen stukken ALV Het jaarverslag 2023, het financieel verslag 2023 en de notulen van de […]